Олимпиади и Състезания

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ" - РЕЗУЛТАТИ
НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“
П Р О Т О К О Л
НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 21.01.2023 г.
П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 21.01.2023 г.
П Р О Т О К О Л
НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ – януари 2023 г. X клас
П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ – януари 2023 г. X клас
П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 20.01.2023
П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 20.01.2023
Резултатите на участниците в общинския кръг на олимпиадата по математика – 10.12.2022 г.
График на общинските кръгове на олимпиадите и състезанията за учебната
2022-2023 година
Национално математическо състезание
„Европейско кенгуру“ - 17.03.2022 г.
Национална олимпиада по
български език и литература