Олимпиади и Състезания

Национално математическо състезание
„Европейско кенгуру“ - 17.03.2022 г.
Национална олимпиада по
български език и литература