"ДЕНЯТ НА РУБИКОНА"

Денят на прекаляването. Денят на Рубикона?
Петокласници залесяват в Ученическата гора.
Екоторбички и флайъри за
по-чиста природа.

През 1992 година университетските преподаватели Уйлям Рийс и Матис Вакернагел изработват метод, позволяващ измерването на влиянието на човешката дейност върху екосистемите. Става дума да се определи количеството на биологически продуктивните площи, необходими за построяването на градове и инфраструктури, за произвеждането на продуктите, които консумираме – селскостопански, водни и горски – и за абсорбиране на отпадъците, които произвеждаме, включително въглеродния двуокис, произведен от фосилните горива. Единицата за измерване на влиянието върху екологията на отделния човек, град или държава е „глобалният хектар“, чийто капацитет за абсорбиране на отпадъците и за производство на блага се равнява на осредненото число за света. 

Според канадската неправителствена организация Global Footprint Network, още през 1986 година нуждите на човечеството са започнали да надминават производствения капацитет на Земята. От тогава насам, под въздействието на увеличаването на населението, всяка година разликата между нуждите и капацитета се увеличава. През 1996 година например, консумацията е надхвърляла капацитета с 15 %. 

Всяка година Global Footprint Network обявява деня, в който човечеството, започвайки от 1 януари с. г., е изконсумирало ресурсите, които природата може да произведе/абсорбира за една година. Нарича го Global Overshoot Day, деня на преминаването на границата, Деня на прекаляването. През 1996 година той се е падал през ноември. 

През 2007 се е падал на 6 октомври. 

През 2008 беше на 23 септември! 

Което означава ни повече, ни по-малко, че от 24 септември нататък цялото човечество живее не според възможностите си – дори не назаем – то изяжда не лихвата, с която майката природа го храни; то посяга, за да се засити, на главницата. За да яде, за да се топли, за да се придвижва, за да живее живота, който живее, човечеството свръхексплоатира природата и уврежда способността й да се възстановява. 

Инструментите, използвани от Global Footprint Network, позволяват да се изчисли консумацията на ресурсите във времето и да се разберат последиците от свръхексплоатацията. Позволяват и сравнения между различни райони на света. Но пред перспективата всяка година Денят на прекаляването да се отбелязва все по-рано и по-рано, дали ще ни успокои класацията, в която Обединените арабски емирства държат първото място (12 глобални хектара), американците ги следват отблизо (9.5), а накрая, с по-малко от половин хектар, са Бангладеш, Сомалия и Афганистан? 

Въпросът, който всички трябва да си зададем, е ясен: Докога? 

Докога всяка година ще прекосяваме Рубикона и ще си хвърляме жребия? И Рубикон ли ще прекосяваме, или реката Стикс? 

На другия бряг – всички знаем – ни чакат само сенки!