ПРОЕКТ "КОМЕНСКИ"

Училищно партньорство по “КОМЕНСКИ”
Двустранно партньорство

THE IMPACT OF MEDIA ON THE PUPILS

ВЛИЯНИЕ НА МЕДИИТЕ

Регистрационен номер на партньорството:
2008-1-NL1-COM07-00190
Страни партньори: СОУ “Йоан Екзарх Български” гр. Шумен
Montessori College Nijmegen
Шумен 2010