Актуални съобщения, новини и събития

УВЕДОМЛЕНИЕ
Изпитна поправителна сесия за учебната 2022/2023 година за ученици в самостоятелна форма на обучение в периода от 23.10.2023 год. до 27.10.2023 год.
ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“.
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
СТАТУС НА УЧЕНИЦИ ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ - АБИТУРИЕНТИТЕ ПЛАЩАТ САМИ ЗДРАВНИТЕ СИ ВНОСКИ
ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА
ПОСВЕТЕНИ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО
НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ" - РЕЗУЛТАТИ
НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“
П Р О Т О К О Л
НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 21.01.2023 г.
П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 21.01.2023 г.
П Р О Т О К О Л
НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ – януари 2023 г. X клас
П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ – януари 2023 г. X клас
П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 20.01.2023
П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 20.01.2023
Общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV до XII ще се проведе на 10.12.2022 год.
Списък на учениците, които ще получават стипендии през I-ви срок на учебната 2022/2023 г.
Европейската комисия е обявила 2022 година за Европейска година на младежта.
СЪОБЩЕНИЕ - заявления за стипендии за I-ви срок на учебната 2022/2023 г.
Процедура по обявяване и провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен учител“.
Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци.
Национално математическо състезание
„Европейско кенгуру“ - 17.03.2022 г.
Резултати от олимпиада по БЕЛ - Областен кръг 2022
front-view-books-with-glasses
Национална олимпиада по
български език и литература
olimpiada