Актуални съобщения, новини и събития

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ В I КЛАС ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В ПЕРИОДА 17 – 19.06.2024 ГОДИНА
I-во КЛАСИРАНЕ СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА В СУ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ, ПО КОЙТО Е ПОЛОЖЕН УСПЕШНО ДЗИ
ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ИЛИ В ХІ КЛАС
С НАСОЧВАНЕ
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИИ
ПРЕЗ 2-РИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОД.
ОБЩИНСКИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ МУЗИКАЛНА ИГРА “КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА” 19.01.2024 Г.
ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 20.01.2024 Г.
ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА” 2024 Г. ОБЩИНСКИ КРЪГ ПРОВЕДЕН НА ДАТА 20.01.2024 В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“
ГР. ШУМЕН, ОБЩ. ШУМЕН
ОБЩИНСКИ КРЪГ
НА
ОЛИМПИАДАТА
ПО ФИЛОСОФИЯ
17 януари 2024 г.
ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
18.01.2024 Г.
ОБЩИНСКИ КРЪГ ОЛИМПИАДА ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
19.01.2024 Г.
ОБЩИНСКИЯ КРЪГ
НА ОЛИМПИАДАТА
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 13.01.2024 Г.
ПРОТОКОЛИ НА УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 13.01.2024 Г.
РЕЗУЛТАТИ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - 08.01.2024 Г.
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА 09.12.2023 година
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЙОАН ЕКЗАРХ БЪГАРСКИ" БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР
22.12.2023 Г.
ОБЩИНСКИЯТ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV ДО XII.
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” В ОТДЕЛ “ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ” В РУО – ШУМЕН
УВЕДОМЛЕНИЕ
РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 2023 – 2024 ГОДИНА
УВЕДОМЛЕНИЕ
Изпитна поправителна сесия за учебната 2022/2023 година за ученици в самостоятелна форма на обучение в периода от 23.10.2023 год. до 27.10.2023 год.
ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“.
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
СТАТУС НА УЧЕНИЦИ ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ - АБИТУРИЕНТИТЕ ПЛАЩАТ САМИ ЗДРАВНИТЕ СИ ВНОСКИ
ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА
ПОСВЕТЕНИ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО
НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ" - РЕЗУЛТАТИ
НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“
П Р О Т О К О Л
НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 21.01.2023 г.
П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 21.01.2023 г.
П Р О Т О К О Л
НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ – януари 2023 г. X клас
П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ – януари 2023 г. X клас
П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 20.01.2023
П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 20.01.2023
Общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV до XII ще се проведе на 10.12.2022 год.
Списък на учениците, които ще получават стипендии през I-ви срок на учебната 2022/2023 г.
Европейската комисия е обявила 2022 година за Европейска година на младежта.
СЪОБЩЕНИЕ - заявления за стипендии за I-ви срок на учебната 2022/2023 г.
Процедура по обявяване и провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен учител“.
Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци.
Национално математическо състезание
„Европейско кенгуру“ - 17.03.2022 г.
Резултати от олимпиада по БЕЛ - Областен кръг 2022
front-view-books-with-glasses
Национална олимпиада по
български език и литература
olimpiada