Актуални съобщения, новини и събития

Процедура по обявяване и провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен учител“.
Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци.
Национално математическо състезание
„Европейско кенгуру“ - 17.03.2022 г.
Резултати от олимпиада по БЕЛ - Областен кръг 2022
front-view-books-with-glasses
Национална олимпиада по
български език и литература