ГРАФИК за консултации родители и ученици

КОНСУЛТАЦИИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
– ГРАФИК 2023/2024 г. – II-ри срок