УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО

Услуги относно прием и преместване на ученици:
Заявление за прием
в V и VIII клас
Заявления
за преместване

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН КЛАС ОТ ЧУЖБИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДЗИ 1

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДЗИ 2