ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2022/2023 учебна година

Заниманията по интереси се организират съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование от 27.10.2017 г. и Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г.

След проведеното анкетно проучване и подадени заявления от учениците и решение на заседание на педагогическия съвет със заповед на директора са определени следните групи за занимания по интереси за учебната 2022/2023 година:

№ по ред

Тематично направление

Наименование на дейността

Ръководител

Клас

1.       

Дигитална креативност

Клуб „Словото и дигиталността“

Валентина Димитрова Атанасова  – старши  учител по български език и литература

VII

2.       

Природни науки

Клуб „STEAM

Милена Тодорова Манолова – старши учител начален етап

  IIа

3.       

Клуб „STEAM

Димитринка Георгиева Рачева – старши учител начален етап

IIб

4.       

Клуб „STEAM

Свилена Стоянова Димитрова  – учител начален етап

IIв

5.       

Математика

Клуб „В света на математиката“

Десислава Пламенова Тенева – старши учител по математика

VII

6.       

Клуб „Математика“

Виолета Янкова Велчева – старши учител по математика

X

7.       

Технологии

Клуб „Моят роден край“

Сълзица Тихомирова Димитрова – учител  начален етап

Iа

8.       

Клуб „Моят роден край“

Мариана Райчева Димитрова – старши учител начален етап

Iб

9.       

Клуб „Моят роден край“

Нели Василева Марчева – старши учител начален етап

Iв

10.   

Изкуства и култура

Арт ателие

Незабравка Йорданова Василева – главен учител

V, VIII – XI

11.  

Спорт

Клуб „Шах“

Станислав Костадинов Марянов

III – IV

12.  

Клуб „Шах“   Станислав Марянов III – IV            20

Станислав Костадинов Марянов

V – VI

Общият брой на учениците, участващи в групите за занимания по интереси е 260, което представлява 30% от общия брой ученици в училището, който към момента на определяне на финансирането е 888. С това училището изпълнява изискванията на чл. 21б, ал. 5 от Наредбата за приобщаващото образование от 27.10.2017 г.