ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2021/2022 учебна година

Заниманията по интереси се организират съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование от 27.10.2017 г. и Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г.

След проведеното анкетно проучване и подадени заявления от учениците и решение на заседание на педагогическия съвет със заповед на директора са определени следните групи за занимания по интереси за учебната 2021/2022 година:

№ по ред

Тематично направление

Наименование на дейността

Ръководител

Клас

Брой ученици

1.       

Дигитална креативност

Клуб „Словото и дигиталността“

Росица Христова  Стоева – старши  учител по български език и литература

VII

25

2.       

Природни науки

Клуб „STEAM

Искра Петрова Стефанова – старши учител начален етап

  IIа

24

3.       

Клуб „STEAM

Антония Веселинова Добрева – старши учител начален етап

IIб

23

4.       

Клуб „STEAM

Галя Данаилова Серафимова – старши учител начален етап

IIв

24

5.       

Математика

Клуб „В света на математиката“

Димитричка Иванова Пенева – учител по математика

VII

   25

6.       

Клуб „Математика“

Пламен Ангелов Петков – старши учител по математика

X

21

7.       

Технологии

Клуб „Моят роден край“

Милена Тодорова Манолова – старши учител начален етап

Iа

23

8.       

Клуб „Моят роден край“

Димитринка Георгиева Рачева – старши учител начален етап

Iб

24

9.       

Клуб „Моят роден край“

Ани Тошкова Рангелова – учител начален етап

Iв

24

10.   

Изкуства и култура

Арт ателие

Незабравка Йорданова Василева – старши учител по физическо възпитание и спорт

VIII – XI

11

11.   

Спорт

Клуб „Баскетбол“

Иванка Крумова – треньор УСШ

III – IV

26

12.   

Клуб „Шах“

Станислав Мариянов

III – IV

20

Общият брой на учениците, участващи в групите за занимания по интереси е 270, което представлява 30% от общия брой ученици в училището, който към момента на определяне на финансирането е 903. С това училището изпълнява изискванията на чл. 21б, ал. 5 от Наредбата за приобщаващото образование от 27.10.2017 г.