Общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците
от IV до XII ще се проведе на 10.12.2022 год. (събота) от 9,00 часа както следва:

  • IV а и IV б клас – кабинет №12;
  • IV в клас – кабинет №15;
  • V б, г клас – кабинет №15;
  • V а, в клас – кабинет №17;
  • VI а, б, в клас – кабинет №10;
  • VI г клас – кабинет №17;
  • VII – кабинет №9;
  • VIII – кабинет №9;
  • IX клас – кабинет № 10;
  • X клас – кабинет №10.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.
Участниците трябва да бъдат в сградата на училището в 8,30
часа.