Униформа • Герб • Знаме

УНИФОРМАТА на нашето училище  е част от символите, които ни правят уникални. На реверите си имаме закачени отличителни значки.

На тях е ГЕРБЪТ на нашето училище. На герба е изобразен орел. Той държи в клюна си змия. Това изображение е от мозайка от град Константинопол от V век. ОРЕЛЪТ е символ на духа, гордостта и силата. ЗМИЯТА е символ на земното начало. Битката между тях символизира вечната борба на противоположностите, борбата между низшата и висшата природа на човека, победата на духовното начало. Двата образа съставляват космическото единство, единството на духа и материята.

ЗНАМЕТО на нашето училище е синьо. Този цвят свързваме с мъдростта и творчеството. На него е изписано името на Йоан Екзарх Български и е избродиран гербът. Знамето присъства на всички наши тържества.

IMG_4894
IMG_20190404_081245