ПРОТОКОЛ
НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 14.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 14.01.2023 г.