П Р О Т О К О Л
НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – 14.01.2023 г.
Община Шумен, гр. Шумен, СУ „Йоан Екзарх Български”, V клас

ПРОТОКОЛ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – 14.01.2023 г. V клас