П Р О Т О К О Л
НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА – VIII КЛАС

П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОБЩИНСКИ КРЪГ – ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА ПЪРВА ГРУПА – VIII КЛАС

П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОБЩИНСКИ КРЪГ – ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА – ВТОРА ГРУПА – IX КЛАС

П Р О Т О К О Л
НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА XII КЛАС

П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОБЩИНСКИ КРЪГ – ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА ТРЕТА ГРУПА – X КЛАС

П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОБЩИНСКИ КРЪГ – ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА ЧЕТВЪРТА ГРУПА – XI КЛАС

П Р О Т О К О Л
НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА XII КЛАС

П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОБЩИНСКИ КРЪГ – ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА ПЕТА ГРУПА – XII КЛАС