ОБЩИНСКИ КРЪГ НА
НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ МУЗИКАЛНА ИГРА
“КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА” – 19.01.2024 Г.

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНИ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛТАТИ

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 20.01.2024 г.

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНИ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛТАТИ

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА “ЗНАМ И МОГА”

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНИ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛТАТИ

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ
17 януари 2024 г.

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНИ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛТАТИ

ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 18.01.2024 Г.

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНИ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛТАТИ

ОБЩИНСКИ КРЪГ ОЛИМПИАДА ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 19.01.2024 Г.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛТАТИ

ПРОТОКОЛИ НА УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ
НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 13.01.2024 Г.

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНИ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛТАТИ

ПРОТОКОЛИ НА УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ
НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ
И ЦИВИЛИЗАЦИИ 13.01.2024 Г.

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНИ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛТАТИ

РЕЗУЛТАТИ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНИ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛТАТИ

КЛАСОВЕ И СЪСТЕЗАТЕЛНИ ГРУПИ, ЗА КОИТО СЕ ПРОВЕЖДА ОБЛАСТЕН КРЪГ

ОБЛАСТЕН КРЪГ

ОБЛАСТЕН КРЪГ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА
09.12.2023 година

ПРОТОКОЛ  РЕЗУЛТАТИ

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНИ

УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. РЕЗУЛТАТИ. 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА