СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА IIв КЛАС – ИНОВАТИВЕН КЛАС

2.v