ПРИЕМ 2023 - 2024 учебна година

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИТЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРИЛЕЖАЩИЯ РАЙОН НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

I-во КЛАСИРАНЕ
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА В
СУ „ ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“
ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

II-ро КЛАСИРАНЕ
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА В
СУ „ ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“
ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

III-то КЛАСИРАНЕ
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА В
СУ „ ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“
ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ
В СУ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“
ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
СЛЕД III-то КЛАСИРАНЕ