ПРЕМЕСТВАНЕ - 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗА КОИТО Е ПОТВЪРДЕНА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ С ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗА КОИТО Е ПОТВЪРДЕНА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЗАПИСВАНЕ