ПРЕМЕСТВАНЕ - 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА В V КЛАС

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА В V КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗА КОИТО Е ПОТВЪРДЕНА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ С ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ