Актуална информация относно - УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2023/2024 година

Учебни планове 2023/2024 учебна година

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ I-a КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ I-б КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ I-в КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ I-г КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ II-a КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ II-б КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ II-в КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ III-a КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ III-б КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ III-в КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ IV-а КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ IV-б КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ IV-в КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ V-а КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ V-б КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ V-в КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ VI-а КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ VI-б КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ VI-в КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ VI-г КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ VII-а КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ VII-б КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ VII-в КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ VII-г КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ VIII-a КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ VIII-б КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ VIII-в КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ IX-а КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ IX-б КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ X-a КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ X-б КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ XI-a КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ XI-б КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ XII-а КЛАС

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ XII-б КЛАС