Начало и край на учебния ден в СУ „Йоан Екзарх Български“
през учебната 2021/2022 година

График на учебния ден през учебната 2021/2022 година.