Начало и край на учебния ден в СУ „Йоан Екзарх Български“
през учебната 2023/2024 година

График на учебния ден през учебната 2023/2024 година.