Начало и край на учебния ден в СУ „Йоан Екзарх Български“
през учебната 2022/2023 година

График на учебния ден през учебната 2022/2023 година.