ГРАФИЦИ И ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА
2023/2024 ГОДИНА – СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ШЕСТИ КЛАС, СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ, 2023/2024

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ШЕСТИ КЛАС, СЕСИЯ ЮНИ 2023/2024

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА – СЕСИЯ ЮНИ

ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ
СЕСИЯ – ЯНУАРИ, УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА –
VIII-МИ КЛАС

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИЦИ И ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ОКТОМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ – ЮНИ, УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ – МАЙ/ЮНИ, УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ 
ЗА XII КЛАС АПРИЛСКА СЕСИЯ УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА