ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, МАЙСКА СЕСИЯ, УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, АПРИЛСКА СЕСИЯ УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА