ГРАФИ И ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ – ЮНИ, УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ – МАЙ/ЮНИ, УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ 
ЗА XII КЛАС АПРИЛСКА СЕСИЯ УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА