ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ, УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА XII КЛАС, ЮНСКА СЕСИЯ, УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ, САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ЮНСКА СЕСИЯ, УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, АПРИЛСКА СЕСИЯ, УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, МАЙСКА СЕСИЯ УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА