ГРАФИК за консултациите по учебните предмети,
II-ри срок на учебната 2023/2024 година

ГРАФИК консултации учебни предмети ДЗИ II – срок

ГРАФИК за консултациите по учебните предмети, II-ри срок на учебната 2023/2024 година