ГРАФИК за консултациите по учебните предмети, I-ви срок на учебната 2023/2024 година

ГРАФИК консултации учебни предмети ДЗИ

ГРАФИК за консултациите по учебните предмети, I-ви срок на учебната 2023/2024 година