ГРАФИК за консултациите по учебните предмети, II-ри срок на учебната 2022/2023 година

ГРАФИК консултации учебни предмети ДЗИ

ГРАФИК за консултациите по учебните предмети, II-ри срок на учебната 2022/2023 година