Актуална информация относно - СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ I - ви срок на учебната 2023/2024 година.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА Iа КЛАС – ИНОВАТИВЕН КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА IIв КЛАС – ИНОВАТИВЕН КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА IIIв КЛАС – ИНОВАТИВЕН КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА IVа КЛАС – ИНОВАТИВЕН КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА (РЗИ – I – IV клас)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА (РЗИ – V – VII клас)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА (РЗИ – VIII – XII клас)