Актуална информация относно - СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ I - ви срок на учебната 2022/2023 година.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЗА Iв КЛАС – ИНОВАТИВЕН КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЗА IIв КЛАС – ИНОВАТИВЕН КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЗА IIIа КЛАС – ИНОВАТИВЕН КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЗА IVа КЛАС – ИНОВАТИВЕН КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЗА Iа, Iб, IIa, IIб, IIIб, IIIв, IVб, IVв КЛАС 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЗА V-VII КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЗА VIII-XII КЛАС