Актуална информация относно - СТИПЕНДИИ

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИИ ПРЕЗ 2-РИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОД.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА СТИПЕНДИИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

СЪОБЩЕНИЕ – заявления за стипендии за I-ви срок на учебната 2023/2024 г.

Условия за кандидатстване за първи срок на учебната 2023/2024 година