Календарен график на УЧСД, II - ри срок 2023/2024 учебна година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА – II-ри СРОК