Актуална информация относно - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

  • Вътрешни правила “Профил на купувача”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:
  • “Ремонтни строително-монтажни работи в СУ “Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен от 28.01.2019 г. 

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:
  • “Ремонт на съществуваща главна тръбна мрежа на отоплителна инсталация и ремонт на част от приземен етаж на СУ „Йоан Екзарх Български“ гр. Шумен по две обособени позиции от 18.05.2018 г.

ПРОТОКОЛ – 15.06.2018г.

Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:
  • “Доставка на технологично оборудване, предназначено за учениците в СУ “Йоан Екзарх Български” –  гр. Шумен” от 06.07.2017 г.

ПРОТОКОЛ – 18.07.2017г.

ПРОТОКОЛ – 28.07.2017г.

Публична покана за процедура по глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
  • “Доставка на закуска и/или плод включително млечно-кисели продукти на учениците от I до IV клас” за СОУ“ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ – гр. Шумен за учебната 2015/2016 г.” от 16.07.2015 г.
  • Заповед №339-566/20.04.2016 година
Избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет:
  • “Доставка на хранителни продукти по проект УСПЕХ за нуждите на СОУ „Йоан Екзарх Български” – гр. Шумен” от 15.11.2013 г.