В съответствие с писмо на РУО – Шумен уведомяваме, че Европейската комисия е обявила 2022 година за Европейска година на младежта. В тази връзка Министерството на младежта и спорта изготвя Бяла книга за младежко доброволчество. Приложено можете да се запознаете с предоставените от Министерството на образованието и науката обява и формуляр за номиниране на доброволчески младежки инициативи.

ФОРМУЛЯР ЗА НОМИНАЦИЯ