ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“.

KonkursGlavenUchitel